Нові спеціалізації з комп’ютерного проектування

В навчальному плані за напрямом «Інженерна механіка» (спеціальність: «Технологія машинобудування» ) вводиться спеціалізація «Комп’ютерне проектування технологічних процесів».
В навчальному плані за напрямом «Машинобудування» (спеціальність: «Металорізальні верстати та системи» і «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів») вводиться спеціалізація «Комп’ютерне проектування технічних систем».

Продовжити читання

9-й центр компанії Delcam в Україні

На факультеті інженерної механіки Житомирського державного технологічного університету працює навчальний центр компанії Delcam, pls (Великобританія), який був відкритий на базі кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем (ТМ і КТС).

Створення в ЖДТУ 9-го Навчального центру компанії Delcam PLC в Україні дає
можливість використання викладачами, студентами ФІМ найсучасніших програмних продуктів для 3D моделювання механообробки, підготовки високоефективних управляючих програм для верстатів з ЧПУ, систем контролю точності механічної обробки, промислового моделювання і дизайну.

Продовжити читання