Recent Posts


 • Нові спеціалізації з комп’ютерного проектування

  В навчальному плані за напрямом «Інженерна механіка» (спеціальність: «Технологія машинобудування» ) вводиться спеціалізація «Комп’ютерне проектування технологічних процесів». В навчальному плані за напрямом «Машинобудування» (спеціальність: «Металорізальні верстати та системи» і «Обладнання […]

 • ФІМ впроваджує в навчальний процес САПР ТП Вертикаль

  ВЕРТИКАЛЬ  – система автоматизованого проектування технологічних процесів (САПР), яка вирішує більшість завдань автоматизації  процесів  технологічної  підготовки (ТП) виробництва. САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ дає можливість: проектувати технологічні процеси в кількох автоматизованих режимах; розраховувати матеріальні і трудові затрати на виробництво; автоматично  формувати всі  необхідні  комплекти технологічної документації, що використовуються на підприємстві.

 • 9-й центр компанії Delcam в Україні

  На факультеті інженерної механіки Житомирського державного технологічного університету працює навчальний центр компанії Delcam, pls (Великобританія), який був відкритий на базі кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем (ТМ і КТС). […]

 • Сучасні технології автоматизації проектування на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва

  Студенти і викладачі ФІМ широко застосовують в навчальній і науковій роботі передовий програмний комплекс САПР для автоматизації робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва SolidWorks.