Навчання за кордоном за кошти державного бюджету

З метою підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових контактів із зарубіжними науковцями і відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 411 «Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном» Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном.

Навчання студентів та стажування аспірантів, науково-педагогічних працівників здійснюватиметься за такими пріоритетними напрямами освіти і науки:

**********************************

Машинобудування та матеріалообробка, зокрема динаміка і міцність машин, біомеханіка, двигуни внутрішнього згорання, гірничі машини та комплекси, локомотивобудування, вагонобудування;

Транспорт і транспортна інфраструктура, зокрема транспортні системи залізничного транспорту, локомотиви та локомотивне господарство, вагони та вагонне господарство, системи керування рухом поїздів, залізничні споруди та колійне господарство;

До участі в конкурсі допускаються студенти державних вищих навчальних закладів денної форми навчання, які повинні відповідати таким вимогам:

високі результати навчання за програмою підготовки магістра (бакалавра);

мають досягнення у студентській науково-дослідній роботі;

напрям підготовки (спеціальність) студента відповідає переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

володіння на необхідному рівні англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження навчання.

До участі в конкурсі допускаються аспіранти державних вищих навчальних закладів з відривом від виробництва, які повинні відповідати таким вимогам:

тематика наукових досліджень, що виконуються за темою дисертації, відповідає пріоритетним напрямам освіти і науки;

мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

володіти на необхідному рівні англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

До участі в конкурсі допускаються наукові і науково-педагогічні працівники, які повинні відповідати таким вимогам:

працювати у вищому навчальному закладі на постійній основі;

мати науковий ступінь кандидата наук та стаж наукової або науково-педагогічної роботи не менш ніж три роки;

тематика виконуваних наукових досліджень відповідає переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

мати стаж роботи у вищому навчальному закладі чи науковій установі, що направляє на стажування, не менш як один рік;

мати наукові статті, опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти;

брати участь у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах;

володіти на необхідному рівні англійською мовою або мовою країни, в якій передбачається проходження стажування.

Особи, які претендують на проходження навчання або стажування, подають на ім’я керівника вищого навчального закладу для розгляду на вченій раді вищого навчального закладу документи:

заяву з проханням про направлення на навчання або стажування;

витяг з протоколу засіданні кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію такої особи на навчання або стажування;

проект індивідуального плану навчання або стажування, який повинен містити інформацію про мету, завдання, доцільність та строки навчання або стажування, програму навчання або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів.

За результатами розгляду зазначених документів вчена рада вищого навчального закладу приймає рішенні щодо доцільності рекомендації даної особи на навчання або стажування.

Вищий навчальний заклад подає конкурсній комісії Міністерства освіти і науки України (за адресою 01135 м. Київ, проспект Перемоги, 10) такі документи особи, яка претендує на проходження навчання або стажування:

листрекомендацію за підписом керівника вищого навчального закладу;

витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу;

виписку з особової справи даної особи;

копії документів, що подані на ім’я керівника вищого навчального закладу.

Усі документи мають бути завірені в установленому порядку.

Вищі навчальні заклади проводять попередній відбір студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників для навчання, стажування за кордоном і подають свої пропозиції конкурсній комісії Міністерства освіти і науки України з 1 квітня до 15 травня 2013 року.

Документи, що надійшли до конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України після встановленого строку та умов конкурсу, до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс документи не повертаються та не рецензуються.

Навчання/стажування за кордоном за програмою Міністерство освіти і науки України

http://mon.gov.ua/ua/activity/study-abroad

Всім бажаючим !

З усіма питаннями прохання звертатися до декана ФІМ (ауд.327) та відділ міжнародних зв’язків (ауд. 219)


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *