День: 09.02.2012


  • ФІМ впроваджує в навчальний процес САПР ТП Вертикаль

    ВЕРТИКАЛЬ  – система автоматизованого проектування технологічних процесів (САПР), яка вирішує більшість завдань автоматизації  процесів  технологічної  підготовки (ТП) виробництва. САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ дає можливість: проектувати технологічні процеси в кількох автоматизованих режимах; розраховувати матеріальні і трудові затрати на виробництво; автоматично  формувати всі  необхідні  комплекти технологічної документації, що використовуються на підприємстві.