Робітничі професії для студентів ФІМ

Нові навчальні плани за напрямами підготовки “Інженерна механіка” та “Машинобудування” вперше передбачають можливість отримання диплому кваліфікованого робітника державного зразка за професією: “верстатник широкого профілю” (токар, фрезерувальник, свердлувальник, шліфувальник) по закінченню другого року навчання.
Продовжити читання

Нові спеціалізації з комп’ютерного проектування

В навчальному плані за напрямом «Інженерна механіка» (спеціальність: «Технологія машинобудування» ) вводиться спеціалізація «Комп’ютерне проектування технологічних процесів».
В навчальному плані за напрямом «Машинобудування» (спеціальність: «Металорізальні верстати та системи» і «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів») вводиться спеціалізація «Комп’ютерне проектування технічних систем».

Продовжити читання

ФІМ впроваджує в навчальний процес САПР ТП Вертикаль

ВЕРТИКАЛЬ  – система автоматизованого проектування технологічних процесів (САПР), яка вирішує більшість завдань автоматизації  процесів  технологічної  підготовки (ТП) виробництва.
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ дає можливість:
проектувати технологічні процеси в кількох автоматизованих режимах;
розраховувати матеріальні і трудові затрати на виробництво;
автоматично  формувати всі  необхідні  комплекти технологічної документації, що використовуються на підприємстві.
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

9-й центр компанії Delcam в Україні

На факультеті інженерної механіки Житомирського державного технологічного університету працює навчальний центр компанії Delcam, pls (Великобританія), який був відкритий на базі кафедри технології машинобудування і конструювання технічних систем (ТМ і КТС).

Створення в ЖДТУ 9-го Навчального центру компанії Delcam PLC в Україні дає
можливість використання викладачами, студентами ФІМ найсучасніших програмних продуктів для 3D моделювання механообробки, підготовки високоефективних управляючих програм для верстатів з ЧПУ, систем контролю точності механічної обробки, промислового моделювання і дизайну.

Продовжити читання

Сучасні технології автоматизації проектування на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва

Студенти і викладачі ФІМ широко застосовують в навчальній і науковій роботі передовий програмний комплекс САПР для автоматизації робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва SolidWorks.

Продовжити читання